startTimer(); error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors',1); } else { error_reporting(E_ALL^E_NOTICE); ini_set('display_errors',0); } //--------------------------------- //Andere classes initialiseren -- NIET AAN DEZE VOLGORDE ZITTEN SVP :) //--------------------------------- $db = new Mysql(); //sql moet voor input, anders werkt real_escape niet. $input = new Input(); //$log = new Log(); // <-- ook interessant om onder de loep te nemen $menu = new Menu(FULLMENU); $leftmenu = new Menu(FULLLEFTMENU); $website = new Website(); //<-- klasse met alle websitespecifieke functies en functies om categorieen en artikelen te laten zien $smarty = new Smarty(); $smarty->setTemplateDir( array('./custom/templates/') ); //set default template folder $func = new Func(); //--------------------------------- if(DEBUG) $smarty->debugging = 1; $website->showWebsite(); //--------------------------------- //Debug class destructen //--------------------------------- if(DEBUG){ $debug->endTimer(); } ?>